ป้ายกำกับ :

วัดเกษรศีลคุณ

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่วัดเกษรศีลคุณ จ.อุดรธานี

31 ม.ค.2565 – สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธปฏิมา 4 องค์ ได้แก่

เพิ่มเพื่อน