ป้ายกำกับ :

วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

ในหลวงพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ข้าราชบริพารผู้สูงอายุในโอกาสวันเฉลิมฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ สุขอนามัยพื้นฐาน และการมีโภชนาการที่ดีของข้าราชบริพารผู้สูงอายุ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณา

เพิ่มเพื่อน