ป้ายกำกับ :

วิจารณ์สธ.

ศึกศักดิ์ศรี! 'หมออภิสรรค์' โต้ 'หมอนิธิพัฒน์' วิจารณ์ศธ.ตามกระแส ไม่ได้อิงข้อเท็จ

จากกรณที่ รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพท

เพิ่มเพื่อน