ป้ายกำกับ :

วิถีการเมือง

ชัดเจน! ผบ.ทบ.ยันเลือกตั้งซ่อมกทม. เป็นไปตามวิถีการเมือง

ผบ.ทบ. ระบุเลือกตั้งซ่อม กทม. เป็นไปตามวิถีการเมือง ชื่นชมการใช้สิทธิ์ของประชาชน-การนำเสนอนโยบายผู้สมัคร ไม่มุ่งกล่าวร้าย เชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเข้าใจในความคิดของประชาชน -ให้การดูแลช่วยเหลือพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

เพิ่มเพื่อน