ป้ายกำกับ :

วินัยตำรวจ

ประกาศแล้ว คำสั่งแต่งตั้งประธาน-7 กรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ!

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 117/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.)

เพิ่มเพื่อน