ป้ายกำกับ :

วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์

กสส. แจงความคืบหน้าคดีสหกรณ์ออมทรัพย์ ก.เกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ยักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด เมื่อปี 2565 มูลค่าความเสียหาย 637 ล้านบาท

เพิ่มเพื่อน