ป้ายกำกับ :

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะไฟจีนบ้านกอก

BEDO หนุนชุมชนน่านใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ สร้างรายได้

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO (เบโด้) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้การส่งเสริมด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการท่องเที่ยวชีวภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้แนวคิด BEDO – BCG ส่งเสริมเศรษฐกิจ

เพิ่มเพื่อน