ป้ายกำกับ :

ว่าที่ พ.ต.ต.ดร.สันติ ผิวทองคำ

เคลียร์ชัด 'ผู้พิพากษา' อธิบายละเอียดยิบ 'กัญชา' ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5

ผู้พิพากษาศาลแขวงระยอง อธิบายระเอียดยิบ ‘กัญชา’ ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตาม ป.ยาเสพติด ด้วยเหตุ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ยังมีผลใช้บังคับ มิได้ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติมาตราใดๆของป.ยาเสพ

เพิ่มเพื่อน