ป้ายกำกับ :

ศก.ดิจิทัล

สภาดิจิทัลฯ ชงรัฐบาลใหม่ขับเคลื่อน 7 นโยบายสร้างศก.ดิจิทัล

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เสนอโจทย์ใหญ่ไทยแลนด์ 5.0 เปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

เพิ่มเพื่อน