ป้ายกำกับ :

ศิลปินตรัง

สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยภาคใต้ ‘The Faith’

นิทรรศการศรัทธา (The Faith) ภายใต้โครงการนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมภาคใต้ เป็น 1 ใน 34 โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานนิทรรศการ The faith หรือ ศรัทธา นี้ เป็นผลงานของกลุ่มศิลปินจากจังหวัดตรัง 

เพิ่มเพื่อน