ป้ายกำกับ :

ศิลปินภาพพิมพ์

คัดศิลปินภาพพิมพ์ไทยเป็นตัวแทนประเทศ

24 มี.ค.2566 – นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบาย ส่งเสริมศิลปินไทยที่มีความสามารถ ยกระดับและปรับบทบาทบุคลากรในภาคศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และระบบนิเวศ

เพิ่มเพื่อน