ป้ายกำกับ :

ศึกษาธรรมะ

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมวันอาสาฬหบูชา อ้างต้นเป็นชาวพุทธ แต่ไม่ศึกษาพระธรรมย่อมปฏิบัติผิด

เนื่องใน วันอาสาฬหบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2566 สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่พระคติธรรมของเจ้าพระคุณ ส

เพิ่มเพื่อน