ป้ายกำกับ :

ศูนยฺฺ์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ

ขีดเส้น 'นักเลือกตั้ง' นโยบายหาเสียง อย่าลากปัญหาใหม่ให้ประเทศ

เปิดผลงานวิจัย เสียงสะท้อนคนใต้ เตือนนักการเมือง – พรรคการเมือง   ใช้นโยบายหาเสียง ต้องไม่สร้างปัญหาใหม่ให้กับประเทศ

เพิ่มเพื่อน