ป้ายกำกับ :

ศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-เกาหลีใต้

นายกฯ เร่งผลักดันการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-เกาหลีใต้ ให้สำเร็จในปี 66

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ เร่งผลักดันการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-เกาหลีใต้ ให้สำเร็จภายในปี 66 เน้นความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน