ป้ายกำกับ :

ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ

MEA แจ้งปิดทำการ 13-17 เมษายน ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2566

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จะปิดทำการทุกแห่งเนื่องในวันหยุดเทศกาลวันสงกรานต์ และวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 ถึงวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566

MEA แจ้งปิดทำการเนื่องในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 13 - 16 พ.ค. 2565

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง จะปิดทำการทุกแห่งเนื่องในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

เพิ่มเพื่อน