ป้ายกำกับ :

ศูนย์ศิลปะการแสดง สถาบันคึกฤทธิ์

มูลนิธิคึกฤทธิ์เปิดม่านการแสดงโขนหน้าพระที่นั่ง

การแสดงโขนรามเกียรติ์ครั้งใหญ่มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ประจำปีนี้ มีชื่อชุด “โมกขศักดิ์” ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นเด็กๆ ที่ร่ำเรียนฝึกโขนกับศูนย์ศิลปะการแสดง สถาบันคึกฤทธิ์

เพิ่มเพื่อน