ป้ายกำกับ :

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

นายกฯ ฝากรัฐบาลหน้าสานงานสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้

นายกฯ ฝากรัฐบาลหน้าสานต่อโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ต่อยอดสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ดีใจทูตประเทศมุสลิมชื่นชมไทย

เพิ่มเพื่อน