ป้ายกำกับ :

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

4 วันอันตรายปีใหม่! สังเวย 218 ศพ เจ็บ 1,647 คน

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี

เพิ่มเพื่อน