ป้ายกำกับ :

ศูนย์เรียนรู้ศิลปะ VICHOKE ART- ROOM

ศูนย์เรียนรู้ศิลปะ VICHOKE ART- ROOM จุดรวมรำลึก'อ.วิโชค มุกดามณี'

อาคารสองชั้นขนาดกว้างขวาง  ภายในเล่นระดับทำให้มีพื้นที่ใช้สอยเหมือนเป็นอาคารสามชั้น ตั้งอยู่ริม ถนนปทุมสายใน ตำบลบางขะแยง  อำเภอเมือง จั

เพิ่มเพื่อน