ป้ายกำกับ :

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค

สสส. สานพลัง เครือข่ายศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ปลุกสังคมปรับพฤติกรรมลดเสี่ยง NCDs

นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ เมื่อกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำเทคโนโลยีบนโลกดิจิทัล ร่วมกันสานพลังเทศบาล 4 แห่ง โรงพยาบาล 1 แห่ง

ยินดีจั๊ดนัก!! รวมพลังสานสุข เมืองน่าน...น่าอยู่

น่าน..นับเป็นเมืองท่องเที่ยวยั่งยืน ที่มีรางวัล UNESCO การันตี และเป็นต้นแบบสุขภาพดีมีสุขทุกคนมีส่วนร่วม โดยการสนับสนุนของ สสส.

สสส. ปลื้ม นวัตกรรม ‘ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค’ มีผู้รับประโยชน์กว่า 7 ล้านคน เร่งสานพลัง รพ.น่าน เดินหน้าขยายผล ‘ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะฯ น่าน’

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2566 ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ โรงพยาบาลน่าน อ.เมือง จ.น่าน คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 8 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะผู้บริหาร สสส. และสื่อมวลชน ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงาน “ยินดีจั๊ดนัก รวมพลังสานสุข”

เพิ่มเพื่อน