ป้ายกำกับ :

ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ

สส. เปิดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) แห่งใหม่ ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

วันนี้ (24 สิงหาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ

สส. เปิดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) แห่งใหม่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 เชียงใหม่

วันนี้ (16 สิงหาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

เพิ่มเพื่อน