ป้ายกำกับ :

สงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล

ทูต 10 ประเทศร่วมสงกรานต์วัดปทุมฯ โชว์ความงามประเพณีไทยสู่สากล

13 เม.ย. 66 – เวลา 09.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เพิ่มเพื่อน