ป้ายกำกับ :

สตาร์ทอัพไทย

เคาะแล้วรัฐบาลเว้นภาษีระดมทุนในสตาร์ทอัพไทย

“ครม.” สั่งลุยมาตรการเว้นภาษีการระดมทุนในสตาร์ทอัพไทย ผ่าน Venture Capital พร้อมคาดภายในปี 2569 มีเงินลงทุนในสตาร์ทอัพไทยเพิ่มขึ้น 3.2 แสนล้านบาท ช่วยกระตุ้นจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อม

เพิ่มเพื่อน