ป้ายกำกับ :

สติธรธนานิธิโชติ

‘ดร.สติธร’ สงคราม เหลือง แดง ส้ม ยังไม่จบ..!?

สัมภาษณ์ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ / ผอ.สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ติดตามรายการ “อิสรภาพแห่งความคิด กับ สำราญ รอดเพชร” ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 น.

เพิ่มเพื่อน