ป้ายกำกับ :

สถานีขนส่งนครราชสีมาแห่งที่ 2

ผู้โดยสารขนส่งโคราชแน่น บขส.ต้องเพิ่มเที่ยวรถเป็น 400 เที่ยว

บขส.เมืองย่าโมทะลัก ขนส่งจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มเที่ยวรถโดยสาร สายนครราชสีมา-กรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวจาก 200 เที่ยว เป็น 400 เที่ยว

เพิ่มเพื่อน