ป้ายกำกับ :

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ

58 คนไทยหนีตายในยูเครนล็อต 2 เตรียมถึงแผ่นดินบ้านเกิดเที่ยงนี้

คนไทยในยูเครนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่าง รัสเชีย-ยูเครน เดินทางกลับไทยแล้ว 38 ชีวิต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยันความพร้อมรองรับ

เพิ่มเพื่อน