ป้ายกำกับ :

สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ภูมิปัญญาคนแหลมมะขาม จ.ตราด ยกระดับสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

อำเภอแหลมงอบไม่ใช่จะมีเพียงท่าเรือเพื่อข้ามไปเที่ยวเกาะช้างเท่านั้น แต่ที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากมายหลายแห่ง

เพิ่มเพื่อน