ป้ายกำกับ :

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ

พอช.จับมือมูลนิธิ ttb เซ็น MoU.พัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน-ต่อยอดการผลิตสินค้า-ขายออนไลน์

พอช. / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ หรือ พอช.จับมือมูลนิธิ ttb เซ็น Mou. ด้านการ “พัฒนาขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก” โดยจะร่วมกันส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามความต้องการของชุมชนและผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนมีอยู่

8 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล ‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ (4 ) กองทุนฯ เทศบาลตำบลบางขะแยง จ.ปทุมธานี “สร้างอาชีพ ‘ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด’, ‘มัดย้อม-มัดยิ้ม’ ช่วยสมาชิกมีรายได้”

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี เป็น 1 ใน 8 กองทุนที่ได้รับรางวัลจากการประกวด “รางวัลผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิด ‘จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน’ ของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์” ประเภทที่ 6 ด้านการพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน ประจำปี 2566

กรมธนารักษ์-กทม.-พอช. จับมือหนุนชุมชนแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย สร้างบ้านมั่นคง ‘ยานนาวาโมเดล’ ย้ำ “คนจนก็อยู่ในเมืองได้”

ปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนในเมืองเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน โดยเฉพาะที่ดินในกรุงเทพฯ มีราคาแพง ขณะเดียวกันคนจนซึ่งเป็นแรงงานขับเคลื่อนเมือง

‘30 ปีมูลนิธิชุมชนไท’ กับการพัฒนาภาคประชาชน

มูลนิธิชุมชนไทเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นมาในปี 2535 พร้อมกับการก่อตั้ง ‘สำนักงานพัฒนาชุมชนเมือง’ หรือ ‘พชม.’ (ปัจจุบันคือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’) ตลอดระยะเวลา 30 ปี มูลนิธิชุมชนไทมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภาคประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง

พม.- พอช. ผนึกพลังภาคี เปิด ‘ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม’ เขตประเวศ เพื่อบริการประชาชนจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ตั้งเป้าเปิดศูนย์ครบทั้ง 50 เขต กทม.

กระทรวง พม. ผนึกพลังภาคี เปิดศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมที่ชุมชนเฟื่องฟ้าพัฒนา เขตประเวศ เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการประชาชนจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และบูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

มอบรางวัล 8 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดีเด่นทั่วประเทศ เผยจัดตั้งกองทุนทั่ว ปท.แล้วกว่า 6 พันกองทุน รวมเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาท

ธนาคารแห่งประเทศไทย/ มอบรางวัลกองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นทั่วประเทศประจำปี 2563 หลังจากที่เลื่อนมาเพราะพิษโควิด

พอช.ช่วยเหลือครอบครัวผู้ติดเชื้อโควิดชุมชนริมคลองลาดพร้าว 51 ราย

คลองลาดพร้าว / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าว

กระทรวง พม.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พ.ร.บ. ‘การดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ…..’ ครั้งแรก ภาคประชาชนระดมเสียงค้านไม่เห็นด้วยให้ยกเลิก พ.ร.บ.ทั้งฉบับ

พอช / กระทรวง พม.เปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พ.ร.บ. ‘การดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ…..’

พอช.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวทีนำเสนอผลวิจัย 5 พื้นที่ต้นแบบ ‘การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง’

กรุงเทพฯ / พอช.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวทีนำเสนอผลวิจัย เรื่อง ‘การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง’

เดินหน้าบ้านมั่นคงอำเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย ซ่อมสร้างบ้านผู้ด้อยโอกาส 4 ตำบล 1,000 หลัง

เชียงราย / อำเภอเวียงแก่นร่วมกับ พอช. เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงรายและผู้นำชุมชน เดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงชนบท

ชาวบ้านริมคลองบุกทำเนียบฯ ร้องนายกฯ เลิกโครงการบ้านมั่นคง

เครือข่ายท้องถิ่นชุมชนริมคลองพร้อมตัวแทนริมคลองเปรมฯ บุกทำเนียบรัฐบาลร้องนายกฯ โครงการบ้านมั่นคงหลังถูกไล่ที่

‘2 ปีโควิด-19’ (1) พอช. –ขบวนองค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายสานพลังสู้วิกฤติโควิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เวียนมาใกล้ครบ 2 ปี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ผู้นำชุมชน เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน

เลขาธิการ ส.ป.ก.-รมว.พม.ร่วมงานวันที่อยู่อาศัยโลกที่กระบี่-พังงา พอช.ต่อยอดเดินหน้าแก้ปัญหาที่ดิน-ที่อยู่อาศัยชุมชน 6 จังหวัดอันดามัน

เลขาธิการ ส.ป.ก.ร่วมงานวันที่อยู่อาศัยโลกที่จังหวัดกระบี่ โดยติดตามความคืบหน้าการจัดที่ดินทำกินให้ประชาชนที่ยากไร้ในที่ดิน ส.ป.ก.ตำบลเขาพนม 72 ครอบครัว

พอช.งัดเอกสารชี้แจงชาวบ้าน จ.เพชรบูรณ์ กรณีค้ำประกันเงินกู้กลุ่มแปรรูปสมุนไพรกว่า 2.7 ล้านบาท

พอช.ชี้แจงกรณีชาวบ้าน จ.เพชรบูรณ์ร้องเรียนไม่เคยค้ำประกันเงินกู้จาก พอช. โดยมีหนังสือทวงหนี้รวมกว่า 2.7 ล้านบาท

เรื่องเล่า (เหล้า) “17 ปี มหาวิทยาลัยบ้านนอก” บ้านจำรุง จ.ระยอง ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ฟื้น ‘ตลาดในสวน’ สร้างเศรษฐกิจชุมชน

‘มหาวิทยาลัยบ้านนอก’ ตั้งอยู่ที่บ้านจำรุง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง

‘จุรินทร์’ รองนายกฯ เยี่ยมบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองลาดพร้าว เผยสร้างบ้านแล้วใน 35 ชุมชน รวม 3,065 ครัวเรือน

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ เยี่ยมชาวชุมชนริมคลองลาดพร้าว ชุมชนชายคลองบางบัว เขตหลักสี่

ชีวิตใหม่ของชาวอีสานในที่ดิน ส.ป.ก.ระบำ จ.อุทัยธานี

ปัญหาความยากจน ไร้ที่ดินทำกิน ความแห้งแล้ง กันดาร ทำให้พี่น้องจากภาคอีสานต้องละทิ้งแผ่นดินเกิด เพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า

เพิ่มเพื่อน