ป้ายกำกับ :

สภากรุงเทพ

ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบัญญัติกรุงเทพฯ 'รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพ'

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2566

เอาแล้ว! พบความผิดปกติ 'งบฯกทม.' ตัดทิ้งงบฯเฝ้าระวังน้ำท่วม เปลี่ยนเป็นพาคนไปเที่ยวสัมมนา

มีเอกสารการแปรญัตติงบประมาณโยกงบโครงการที่ผิดเพี้ยนจากร่างข้อบัญญัติงบประมาณเดิมที่ฝ่ายบริหารเสนอมาถึง 4.8 พันล้านบาท

เพิ่มเพื่อน