ป้ายกำกับ :

สภาวัฒนธรรม

สวธ.อัดฉีดงบฯ สภาวัฒนธรรม-เครือข่ายวัฒนธรรมในประเทศและต่างประเทศ พัฒนางานส่งเสริมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของสภาวัฒนธรรมจังหวัดใน 4 ภาค ของไทย รวมถึงเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างแดนจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์

เพิ่มเพื่อน