ป้ายกำกับ :

สมชาย สุมนัสขจรกุล

'กรมเจ้าท่า' ดันตั้งองค์การมหาชนส่งเสริมการพาณิชยนาวี ชูฮับอาเซียน

“กรมเจ้าท่า” รุกแผนยุทธศาสตร์ดันพาณิชยนาวีไทยศูนย์กลางอาเซียน ยกร่างกฎหมายพาณิชยนาวีฉบับใหม่ ชงจัดตั้ง สำนักงานส่งเสริมการพาณิชยนาวี (องค์การมหาชน) เพิ่มศักยภาพขับเคลื่อนพาณิชยนาวีไทย

เพิ่มเพื่อน