ป้ายกำกับ :

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เชิญคนไทยทั้งประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพ การประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก World Blind Union – Asia Pacific Mid-term Regional General Assembly

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนตาบอดเฝ้าฯ

8 ก.ย.2565 – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย คณะกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

เพิ่มเพื่อน