ป้ายกำกับ :

สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร

NCDs ภัยเงียบ คร่าชีวิตคนไทยถึง 76% ต่อปี วัยแรงงานมีพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุด สสส. สานพลัง สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ชู ‘Happy Workplace’ สื่อสารสุข

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2566 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมในองค์กรยุคใหม่

เพิ่มเพื่อน