ป้ายกำกับ :

สมาคม ดาต้า เมเนจเม้นต์

2 สมาคมปลุกองค์กรให้ความสำคัญคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคม ดาต้า เมเนจเม้นต์ ประเทศไทยและสมาคมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จัดงานสัมมนาใหญ่ ให้ความรู้เรื่องการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพิ่มเพื่อน