ป้ายกำกับ :

สรอรรถ กลิ่นประทุม

ภูมิใจไทย เปิดนโยบายคนพิการ จัดเต็ม! เพิ่มอัตราการจ้างงานภาครัฐ 1 หมื่นอัตรา

นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ คณะทำงานยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เพิ่มเพื่อน