ป้ายกำกับ :

สรุปโปรเจกต์

‘สุริยะ’ นั่งหัวโต๊ะสั่งการบ้านสรุปแผนโปรเจกต์คมนาคมขีดเส้นเดดไลน์ภายในสิ้นเดือนนี้

‘สุริยะ’สั่งการบ้านกำหนดแผน-สรุปโปรเจกต์ เดดไลน์ส่งภายในสิ้นเดือนนี้ วางแนวทางการทำงาน 4 ด้าน ครอบคลุม ‘บก-น้ำ-ราง-อากาศ’ก้าวสู่ศูนย์กลางการเดินทาง-ขนส่ง ชูนโยบายเปิดฟรีวีซ่าลุยจัดตารางการบินช่วงฤดูหนาวเพิ่มขึ้น 15% รองรับนักท่องเที่ยวกว่า 5 ล้านคน

เพิ่มเพื่อน