ป้ายกำกับ :

สร้างการรับรู้

ก.แรงงาน ตะลุยเชียงใหม่ จัดโรดโชว์ประชาสัมพันธ์ มุ่งสร้างการรับรู้ คุ้มครองสิทธิ - สวัสดิการแรงงานต่างด้าวอย่างเท่าเทียม

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Road Show) ของกระทรวงแรงงาน ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้

เพิ่มเพื่อน