ป้ายกำกับ :

สร้างพลังให้เกษตรกร

'กรณ์' ชูแนวทางตั้งบริษัทสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกร ยกระดับราคาสินค้า

“กรณ์” ชี้การรวมตัวคืออำนาจ เสนอตั้งบริษัทสหกรณ์ ช่วยเหลือเกษตรกรทั้งประเทศ นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เพิ่มเพื่อน