ป้ายกำกับ :

สร้างอนาคตประเทศ

‘อนุสรณ์’ แนะงบประมาณ66 ต้องใช้ฐานคิดใหม่ แก้วิกฤติ-สร้างอนาคตประเทศ

‘รศ. ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ’ แนะงบประมาณปี 2566 ต้องใช้ฐานคิดใหม่เพื่อแก้วิกฤติและสร้างอนาคตประเทศสนับสนุนให้เกิดความคืบหน้าสู่การเป็นรัฐสวัสดิการด้วยจ่ายบำนาญชราภาพถ้วนหน้าอย่างต่ำ 3,000 บาทต่อเดือน จ่ายอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเล็กถ้วนหน้า 1,500 บาทต่อเดือน

เพิ่มเพื่อน