ป้ายกำกับ :

สวัสดิการชุมชน

พม.- พอช. ผนึกพลังภาคี เปิด ‘ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม’ เขตประเวศ เพื่อบริการประชาชนจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ตั้งเป้าเปิดศูนย์ครบทั้ง 50 เขต กทม.

กระทรวง พม. ผนึกพลังภาคี เปิดศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมที่ชุมชนเฟื่องฟ้าพัฒนา เขตประเวศ เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการประชาชนจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และบูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

พลังสตรีที่ตำบลบึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร ร่วมสร้างสวัสดิการชุมชน-ผลิตน้ำดื่ม-ข้าวสารบรรจุถุง

“มือก็ไกว ดาบก็แกว่ง” เป็นสำนวนที่ฉายภาพให้เห็นภาระและหน้าที่ของผู้หญิงในอดีต ในยามที่บ้านเมืองมีศึกสงคราม ได้ชัดเจน

เพิ่มเพื่อน