ป้ายกำกับ :

สวัสดิการหนังสือ

สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย หยุดวิกฤติ Learning Loss

เชื่อหรือไม่? เด็กไทยจำนวน 1.1 ล้านครัวเรือนไม่มีหนังสือ (นิทาน) ให้อ่านภายในบ้าน นอกจากนั้นยังมีสถิติที่ได้จากการเก็บข้อมูล

เพิ่มเพื่อน