ป้ายกำกับ :

สวัสดิภาพช้าง

‘หนูนา’ ลั่น ชทพ.จะส่งเสริมสวัสดิภาพช้าง ทำให้อยู่ร่วมกับคนได้

หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ลั่นจะมุ่งมั่นส่งเสริมสวัสดิภาพของช้าง จะทำให้ช้างกับคนอยู่ร่วมกันได้โดยสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

เพิ่มเพื่อน