ป้ายกำกับ :

สสส.

สสส.เร่งส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะละแวกบ้านทั่วประเทศแก้ปัญหา NCDs เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ใช้ “พื้นที่สุขภาวะ” แก้ปัญหาเมืองเพิ่มคุณภาพชีวิตดี

สสส. เสริมพลังภาคีเครือข่าย ชูกระบวนการมีส่วนร่วม แชร์ข้อมูลและองค์ความรู้ สร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะสีเขียวละแวกบ้านยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย

ศูนย์เด็กเล็ก..ต้นแบบปลูกพลเมืองโลก ยืนหยัดด้วยตัวเองเอาตัวรอดในสังคม

ด้วยแนวคิดที่ว่า I feel so happy and healthy I am all set to make my dreams come true! I am child center เด็กและเยาวชนต้องเติบโตในโลกที่ท้าทายกว่าเดิม ในท่ามกลางโลกที่ผันผวน

สสส. ปลื้ม นวัตกรรม “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” ส่งต่อชุดความรู้ด้านสุขภาพเฉพาะบุคคล สู่ประชาชนกว่า 15 ล้านคน

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. พัฒนานวัตกรรม “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ”

พื้นที่สวนจิ๋ว 15 นาทีบางกอกน้อย ต้นแบบสุขภาวะชุมชนมีส่วนร่วม

POP-UP Park สวน 15 นาทีเขตบางกอกน้อย อยู่ตรงข้ามศาลศาลาต้นจันทน์ เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบางกอกน้อยและพื้นที่ใกล้เคียง แวดล้อมด้วยต้นลีลาวดีที่กำลังผลิดอกบาน

เยาวชนส่งเสียง เร่งขยายพื้นที่สร้างสรรค์-ปลอดภัย ปิดช่องกระโจนเข้าหา ยาเสพติด เหล้า พนัน

สสส. จับมือภาคีเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง จัดเวทีเสียงเยาวชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง ส่งสัญญาณถึงทุกภาคส่วนร่วมสร้างสังคมลดการเข้าถึง ยาเสพติด เหล้า พนัน อุบัติเหตุ เร่งขยายพื้นที่สร้างสรรค์ ไม่ปิดกั้นความหลากหลายทางเพศ ด้านเครือข่ายเยาวชนเรียกร้องสนับสนุนการรวมกลุ่มของเด็กเยาวชน

ถอดบทเรียนแก้ PM2.5 เอลนีโยเพิ่มฝุ่นปี 67

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ปี 2567  มีนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมคาดว่า คนในพื้นที่กรุงเทพฯ และพื้นที่ภาคเหนือของไทย จะเผชิญสภาพอากาศเลวร้าย มีหมอกควันฝุ่นพิษปกคลุมรุนแรงมากขึ้น ผลกระทบจากปรากฎการณ์เอลนีโญ ซึ่งจะทำให้ฝนน้อย

สานเครือข่ายโลก สสส. ไทยเจ้าภาพสานพลัง สสส. นานาประเทศ ขับเคลื่อนการประชุมกองทุนสร้างเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ

นพ.ซานโดร ดีเมโย ประธานเครือข่ายกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ (The International Network of Health Promotion Foundations – INHPF) และผู้จัดการกองทุน สสส. แห่งรัฐวิคตอเรีย ออสเตรเลีย

วิสาหกิจต้นแบบ....สร้างสุของค์กร ปั้น SHAP Agents เพื่อ SMEs ยั่งยืน

เพราะ “คน” เป็นหัวใจในการดำเนินกิจการต่างๆ และเป็นกำลังสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

สสส. สานพลังสถาบันอุดมศึกษา เดินหน้าพัฒนา “นักสื่อสารเพื่อสังคม” ชวนกูรูสื่อ Thai PBS- เพจ Toolmorrow ติวเข้มเด็กนิเทศฯ 5 สถาบัน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) จัดกิจกรรม เสวนา “สื่อสร้างสรรค์ภาคีสร้างสุข” by สภส. ภายใต้โครงการความร่วมมือการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภาคีสุขภาวะ เพื่อสร้างความร่วมมือกับ 5

สสส. เนื้อหอม แจงรายงานประจำปี 2565 สส.ฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล แห่อภิปราย 30 คน ชมเป็นรากฐานการสร้างเสริมสุขภาพ ต่อยอดการทำงาน

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2566 ที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระรายงานประจำปี 2565 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ถอดบทเรียนความสำเร็จ “ขับเคลื่อนเลิกเหล้าโดยชุมชน”

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2564 เกี่ยวกับสถานการณ์การดื่มสุราของคนไทย พบผู้ที่เคยดื่มหนักในรอบ 12 เดือน ประมาณ 5.7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ซึ่งมีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอดจากร้อยละ 14 ในปี 2557

The Cloud สานพลัง 20 ผู้นำเทรนด์ ร่วมเวทีหนุนแนวคิดสู่ความยั่งยืน สสส. ชูการพัฒนาเทคโนโลยี ขับเคลื่อนไทยสู่การมีสุขภาวะที่ดี ด้

The Cloud สานพลัง 20 ผู้นำเทรนด์ ร่วมเวทีหนุนแนวคิดสู่ความยั่งยืน สสส. ชูการพัฒนาเทคโนโลยี ขับเคลื่อนไทยสู่การมีสุขภาวะที่ดี ด้าน กทม. เตรียมเสนอแก้กฎหมาย ลดมลพิษกรุงเทพฯ มุ่งเป้าเสริมสร้างความยั่งยืนทุกมิติ

Soul Connect Fest มหกรรมพบเพื่อนใจ เปิดพื้นที่ส่งต่อนวัตกรรมสร้างสุขภาวะ

สถานการณ์ของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้คนต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ เหนื่อยล้า สับสน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ เ

สสส.สานพลัง ม.นครพนม MOU การบริการวิชาการแก่สังคม “อยู่ดีมีสุข” นำร่องเดินหน้าสร้างสุขภาวะ

นายสมยศ สีแสนซุยรักษาราชการแทนอธิการบดี ม.นครพนม กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่และเกิดเครือข่ายสังคมสุขภาวะ ที่สามารถบูรณาการ

ครั้งแรกของไทย "ปัญญาปฏิบัติ" ขับเคลื่อนสุขภาวะระดับประเทศ

สสส.สานพลัง 38 ภาคี เปิดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติด้านสุขภาวะทางปัญญา ครั้งแรกของโลกในเมืองไทย มุ่งเป้าพัฒนาระบบโครงสร้างสุขภาพ นวัตกรรม เครื่องมือขับเคลื่อนสุขภาวะทางปัญญาของประเทศ

บอร์ด สสส.เห็นชอบแผน 67 กำหนดวาระกลาง “เดินหน้าลดเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ” ตั้งเป้าเห็นผลใน 1 ปี

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2566 นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ในฐานะประธานการประชุมกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 8/2556 กล่าวว่า

ครั้งแรกของประเทศไทย สสส. สานพลัง 38 ภาคี เปิดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติด้านสุขภาวะทางปัญญา

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2566 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ประธานที่ปรึกษาการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายความรู้สุขภาวะทางปัญญา ครั้งที่ 1 “สุขภาวะทางปัญญา : สุขภาพ จิตวิญญาณ และสังคม” กล่าวปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิด หัวข้อ “สุขภาวะทางปัญญา

สสส.หายไปไหน! 'พลพีร์' กระตุกสำนึกองค์กรต้านเหล้า เงียบกริบปมหมออ๋องโฆษณาเบียร์

นายพลพีร์ สุวรรณฉวี ส.ส.นครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย ให้ความเห็นกรณีนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาฯ คนที่ 1 ของพรรคก้าวไกล โพสต์รูปตัวเองถ่ายคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยี่ห้อหนึ่งเผยแพร่ทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า

อิ่มดี..มีสุขภาวะถ้วนหน้า สร้างระบบที่อาหารยั่งยืน

ตั้งแต่ปี 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เผย เด็กไทยได้รับนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพียง 28.6% ต่ำกว่าเป้าเกือบครึ่ง วันแม่ปีนี้ สสส. หนุนกินนมแม่ล้วน 6 เดือน ไม่ผสมน้ำ

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. สานพลังภาคีเครือข่ายสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะ

เพิ่มเพื่อน