ป้ายกำกับ :

สส.ภูมิใจไทย

สส.ชัยภูมิ ภท. ซัดพรบ.ที่ดินฯฉบับใหม่ เปิดช่องเอกชนสร้างกังหันลม ไม่ชำระภาษีให้ท้องถิ่น

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาฯ คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เพิ่มเพื่อน