ป้ายกำกับ :

สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จำกัด

สหกรณ์ฯท่าแพเดินหน้านโยบาย”ร่วมใจแก้จน” หนุนสมาชิกปลูก”สละ-เกษตรวิถีใหม่”เพิ่มรายได้เสริมช่วงเว้นว่างกรีดยาง

สหกรณ์ฯท่าแพเดินหน้านโยบายร่วมใจแก้จน ของคนสหกรณ์ หนุนสมาชิกปลูกสละสุมาลี เลี้ยงโคต้นน้ำเพิ่มรายได้ หลังราคายางและปาล์มน้ำมันตกต่ำ พร้อมชูทำเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน

เพิ่มเพื่อน