ป้ายกำกับ :

สหกรณ์ต้นแบบ

3 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร คว้าโล่รางวัลพระราชทาน “สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 66”

กระทรวงเกษตรฯ คัดเลือก 3 สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 66 กลุ่มเกษตรกรทำนาและทำสวนดีเด่น 2 แห่ง เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล เนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง พร้อมยกย่องเกียรติคุณ

เพิ่มเพื่อน