ป้ายกำกับ :

สังคมอนุรักษ์นิยม

'เนติวิทย์' เล่าความประทับใจจากการไปบวช ได้เจอสังคม 'อนุรักษ์นิยม' ที่คาดหวัง

‘เนติวิทย์’ เล่าความประทับใจจากการไปบวช ได้เจอสังคม’อนุรักษ์นิยม’ที่คาดหวังที่ดีมีเป้าหมายคือการใช้ชีวิตที่พยายามไม่เพ่งโทษกันและกันสร้างสังฆะที่เอื้อต่อการเรียนรู้การเติบโตทางจิตวิญญาณทำให้คนเรามีคุณค่าในตัวเอง

เพิ่มเพื่อน