ป้ายกำกับ :

สัมมนาผู้นำชุมชน

พอช.จัดสัมมนาผู้นำชุมชน ‘เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดบูรณาการ’ ใช้ 29 จังหวัดนำร่องส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง-กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

พอช.จัดสัมมนาผู้นำชุมชนเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดบูรณาการ โดยมีพื้นที่นำร่อง 29 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมพลังของภาคประชาชน

เพิ่มเพื่อน