ป้ายกำกับ :

สัมฤทธิ์ เพชรคง

สืบสานงานศิลป์ วิถีวัฒนธรรม’ตรัง’

ด้วยปณิธานในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพื้นถิ่นให้มีความยั่งยืน เพื่อส่งต่อคำว่า “ให้” กลับคืนสู่ชุมชนและสังคม โดยผสานเข้ากับงานศิลปะเพื่อก่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งรังสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในชุมชน อาจารย์สัมฤทธิ์ เพชรคง อุปนายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย

เพิ่มเพื่อน