ป้ายกำกับ :

สั่นคลอนศรัทธาสถาบัน

'วิมล' เตือนการต่อต้าน.112 จะไม่หยุดง่ายๆ แนะเอาให้ชัดจะเอาความเมตตาหรือจะเอากฎหมาย

‘วิมล’ เตือนการต่อต้าน-ล้มล้างม.112 จะไม่หยุดง่ายๆ เปรียบเสมือนรั้วปกป้องพระมหากษัตริย์ เป็นอุปสรรคสำหรับการล้มสถาบัน การจับๆปล่อยๆ ทำให้ฝ่ายรักเจ้าเบื่อหน่าย แนะเอาให้ชัดจะเอาความเมตตาหรือจะเอากฎหมาย

เพิ่มเพื่อน